GENEZA

Order Patriota powstał z inicjatywy grupy Polaków w celu wyróżnienia naszej patriotycznej Elity i podziękowania za zasługi i niesustanną pracę dla dobra Ojczyzny. W odróżnieniu od odznaczeń państwowych jest to Order fundowany przez Polaków i tylko dla Polaków. Nie jest prawdą, że nasza Elita została zniszczona. Nasza szczera, altruistyczna, patriotyczna Elita rodzi się każdego dnia i jest wśród nas.

Wiele dzialań w dzisiejszej Polsce prowadzone jest w interesie obcych mocarstw i przy pomocy tychże mocarstw agentur, które odgrywają w Polsce role narodowych i patriotycznych. W tym samym czasie wielu uczciwych i szczerych patriotów jest niedowartościowanych i wielu zostaje w bezwzględny sposób niszczonych, usuwanych w niebyt i marginelizowanych, a nawet unicestwianych fizycznie. Dzieje się to w procesie  ograniczenia suwerenności, ograniczania możliwosci swobodnego i suwerennego rozwoju narodu, poprzez kreacje i narzucanie Narodowi Polskiemu Obcej Fałszywej Elity.

Odpowiedzią na te procesy jest decyzja Kapituły o ustanowieniu Orderu Patrioty i począwszy od roku 2014 przyznawanie go wybitnym Polkom i Polakom- jako świadectwo trwania Polskości - pomimo utraty przez państwo polskie suwerenności i włączenie go w struktury Superpaństwa Unii Europejskiej. Zrzeczenie się suwerenności przez tzw.władze nie odbiera prawa Narodowi Polskiemu i jego Elicie do swoich Narodowych symboli i barw, jakie Kapituła zachowuje poslugując się nimi.

Na pierwszej stronie Orderu Patriota słowa „Bóg Honor Ojczyzna – Strategia Walka Odwaga” oznaczają patriotyzm w obliczu zagrożeń, co wymaga mądrej śmiałej postawy dla obrony naszych interesów. Orzeł z koroną na tej stronie Orderu (wzór z 1927 roku) symbolizuje Rację Stanu. Na skrzydłach dla upiększenia orła są pięcioramienne rozetki a nie gwiazdki jako to jest często mylnie odebrane.

Na drugiej stronie Orderu są słowa „Za nieustanną pracę dla dobra Polaków” z białym napisem POLSKA na wstędzę na czerwonym sercu. Biała napis oznacza nieskazitelny charakter a korona oznacza serce szlachetne.

Z każdym Orderem Patriota jest wręczony Certyfikat w postaci dyplomu, który dokumentuje zasługi dla Polski.

Order Patriota będzie wręczany co roku w Dzień Niepodłegłości 11-go listopada.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres kontaktowy sekretariat@orderpatriota.com

KONTACT